Risk- och sårbarhetsanalys/workshop

Säkerhetsarbete innefattar allt som har med ett företags verksamhet att göra, allt från tekniskt, fysiskt, rutiner till människor och beteenden.

Vi utför risk- och sårbarhetsanalys med utgångspunkt från ett offensivt perspektiv, precis som kriminella och levererar på detta sätt mer.

Ett effektivt och bra sätt att arbeta med risk- och sårbarhetsanalys är genom workshopmodellen. Genom detta gör vi en övergripande genomgång av allt som kan tänkas påverka företagets verksamhet. Vi utgår ifrån potentiella och reella risker, hot och sårbarheter som finns och arbetar oss fram till en hanterbar lista över de viktigaste sakerna att åtgärda.

Denna inventeringen ger dessutom en konkret lista över hur det kan lösas med fokus på enkelhet och till så låga kostnader som möjligt utan att påverka kvaliteten på åtgärden. Du kommer bli förvånad hur mycket som kan åtgärdas med små resurser.

Erfarenheten visar att många av de incidenter som sker hade kunnat undvikas och det finns också gemensamma nämnare som återkommer gång på gång oavsett vilken bransch man är i.

Med dessa erfarenheter följer också att åtgärderna för att skydda sig i många fall varken är komplicerade eller kostsamma.

Vi hjälper er gärna med att se över säkerheten så kontakta oss så kommer vi och berättar mer.