IT-säkerhet

Ligg steget före - Vi hittar säkerhetsbristerna innan hackarna gör det!

Risk- och sårbarhetsanalys/workshop

Oavsett om det gäller er webbsida, ett system eller ert nätverk så finns risken att något är ”glömt” eller felkonfigurerat som gör det möjligt för obehöriga att antingen komma åt information eller att ta sig in.

Vi hjälper er att utvärdera era miljöer för att hitta eventuella sårbarheter och levererar en utförlig återkoppling med konkreta åtgärder.

Penetrationstester

Den här typen av testning omfattar kort och gott att försöka ta sig in i system, nätverk eller liknande för att testa eventuella sårbarheter och åtgärda dessa innan hackare med onda avsikter gör detsamma.

Att utföra någon form av intrångstestning kräver att det finns ett godkännande innan det kan utföras med klara direktiv om vad som ingår i testen och vad som är exkluderat.

Vi hjälper er att upptäcka och täppa till eventuella sårbarheter

Utvecklarstöd, kodgranskning och testning

Det är oerhört lätt att göra ett litet misstag under utveckling av programkod och det kan möjliggöra att skyddad information exponeras eller att intrång kan utföras speciellt i webbrelaterade applikationer.

Vi kan som oberoende part stödja utvecklare av webbapplikationer och andra system genom att testa/kodgranska med fokus på säkerhet för att undvika vanliga metoder att kringgå systemen.

Digital footprinting

Vilken information och spår finns tillgängliga på internet om er verksamhet? Visste du att allt ifrån inloggningsuppgifter till databaser och dokument som borde vara skyddade kan finnas tillgängliga på internet av misstag och ofta beror det på små misstag som görs av oss människor.

När någon bestämmer sig för att göra intrångsförsök så börjar det oftast med att undersöka vilken information som finns tillgänglig och det spelar ingen roll hur mycket vi skyddar våra system och nätverk om vi av misstag råkar exponera inloggningsuppgifter m.m.

Vi älskar att vara detektiver och ta reda på vilken information som finns så att vi tillsammans med er kan skydda det som skyddas bör.