You are currently viewing Är hantverkarens mobila kontor en säkerhetsrisk?

Är hantverkarens mobila kontor en säkerhetsrisk?

Vill be alla som har någon typ av servicefordon, dvs hantverkare, städbolag eller andra likande verksamheter att ta en titt på bilden i detta inlägg. Vad ser ni? Vad ser jag som arbetar som Ethical Hacker? Troligen är det många som inte reflekterar det informationsläckaget som ligger på instrumentpanelen. Det jag ser med mina hackerögon är en massa möjligheter att komma över information som borde skyddas.

I stort sett varje dag ser jag den här typen av fordon med likande dokument, jag har sett allt från personuppgifter, portkoder, lösenord eller annan information som ger en inkräktare större möjligheter att ta sig in.

Företaget som äger bilen på bilden skriver på sin webbsida följande om GDPR: ”Moder och dotterbolag har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst…..”

Det här är ett tydligt exempel på när det finns ett stort utbildningsbehov för att skydda våra kunders information, samma kunder som har gett oss förtroendet att vara deras leverantör av tjänster och produkter.

Det visar också tydligt behovet av att återkommande anlita någon utomstående som med andra ögon kan upptäcka dessa sårbarheter så vi tillsammans kan åtgärda dem INNAN någon med onda avsikter utnyttjar dem.