Cyber- och informationssäkerhet för vakna organisationer

360° säkerhetstänk

Vi arbetar med säkerhet utifrån ett helhetstänk där ALLT inkluderas för att få ett heltäckande säkerhetsskydd

Vi använder "A hackers mindset"

Erfarenheten visar att fler sårbarheter och hot upptäcks och kan åtgärdas om man tänker som "hackarna"

Systematiskt säkerhetsarbete lönar sig

Att systematiskt arbeta med säkerhet i verksamheten behöver inte innebära att det är tidskrävande och kostsamt. Vi hjälper er att hitta effektiva sätt att göra jobbet enkelt och säkert.

Har ni råkat ut för en incident och behöver hjälp?

Vi kan hjälpa med utredning och er om ni har råkat ut för en incident eller intrång.
Assistans

Säkerhetstips

Prenumerara på vår Youtubekanal för fler tips

Följ oss på Youtube om du vill ha fler säkerhetstips och hur du kan skydda dig